Kreda

Read More

Papa Francisco iha Angelus 3 Agostu 2020 Maun no biin-alin sira, bondia! Evanjellu domingu ne’e nian aprezenta mai ita milagre

Tatoli

Editoriál: Remata tinan pastorál hodi agradese Ita Sarani sira iha “toman” di’ak ida ne’ebé loroloron ita halo hanaran “ezame konxiénsia

Liturjia

Liturjia Domingu XIX Tempu Komún nia tema fundamentál mak Maromak nia revelasaun, Maromak ida prontu atu la’o hamutuk ho ema